درباره ناباروری

ناباروری را این طور تعریف کرده اند: ناتوانی یک زوج در باردار شدن پس از یک سال رابطه جنسی بدون جلوگیری از بارداری.
ناباروری در ده تا پانزده درصد از زوج ها دیده می شود. علل ناباروری می تواند مربوط به زن یا مرد یا هر دو باشد. حدود ۴۰% از مشکلات ناباروری مربوط به مردان، ۴۰% مربوط به زنان و حدود۱۰% مربوط به هر دو است. در حدود ۱۰% از زوج ها نیز عامل ناباروری مشخص نیست. به عبارت دیگر در این زوج ها هر دو نفر با توجه به انجام آزمایش های موجود مشکلی ندارند ولی به علل نامشخصی بچه دار نمی شوند.

 

 

بخش های درمانی

کلینیک تخصصی زنان


اطلاعات بیشتر

کلینیک تخصصی مردان (آندرولوژی)


اطلاعات بیشتر

کلینیک مشاوره ناباروری


اطلاعات بیشتر

کلینیک تخصصی مشاوره ژنتیک


اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه جنین شناسی


اطلاعات بیشتر

مرکز تصویربرداری تخصصی ناباروری


اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه روتین


اطلاعات بیشتر

‌اطاق های عمل


اطلاعات بیشتر

واحد مددکاری و روان شناسی


اطلاعات بیشتر

تکنیک های تشخیص درمان ناباروری

سونوگرافی ساده
سونوگرافی کالر داپلر
سونوگرافی سه بعدی و چهاربعدی
لاپاراسکوپی
هیستروسکوپی
هیستروسونوگرافی
سیستوسکوپی
وازووازوستومی
وازواپیدیدیموستومی
عمل تشخیصی PESA
عمل تشخیصی TESE
واریکوسلکتومی
سیتوژنتیک (کاریوتایپ)

روش تشخیصی AZF
اسپرموگرام